ویزیت و کنترل بیماران دیابتی و فشار خون

نیل دایت

ویزیت و کنترل بیماران دیابتی و فشار خون

essaymoment

در جلسه اول بعد از گرفتن شرح حال پزشکی و شرایط جسمانی شما ، اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کاهش و یا افزایش وزن به صورت مرحله بندی شده تعیین و الگوی غذایی مناسب با شرایط زندگی شما در حد امکان برای تم ارائه خواهد شد

در جلسات بعدی درجه پایبندی شما به رژیم و تاثیر آن در این مدت بررسی شده و طبق نتایج حاصله و مشاهده آزمایشات پزشکی درخواست شده و با در نظر گرفتن مشکلات و شرایط جدید به وجود آمده در زندگی تغییرات لازم در رژیم شما داده خواهد شد .

در افراد مختلف پاسخ به رژیم های غذایی سبک های زندگی مختلف متفاوت می باشد و ادامه داد رژیم به صورت طولانی می تواند باعث توقف کاهش وزن و یا افزایش آن شود انجام بدید در فاصله های ۱۰ الی۱۵ روز خواهد بود و مراجعه در این فاصله های زمانی از نظر تحلیل روانی به درجه پایبندی و هدف گذاری کوتاه مدت در نتیجه رژیم تاثیر مثبت خواهد داشت

بازگشت به بالا
https://www.miamiapparelsshop.com/