آنالیز بدن با دستگاه inbody 370 s

دستگاه

Inbody


نیل

دستگاه آنالیز میتونه نسبت عضلات به کل بدن وهمچنین چربی به کل بدن روبه شکل کلی وبه تفکیک هرناحیه مشخص کنه،وزن ایده آل مقدارکاهش یاافزایش لازم برای عضلات یاچربی بدن روتعیین میکنه،تیپ_بدن،امتیاز اسکلتی ،متابولیسم بدن – چربی احشایی ومحتویات استخوان روهم مشخص میکنه

مثلا ممکنه یه نفر وزن بالایی نسبت به قدش نداشته باشه ولی عضلات خیلی کم وچربی خیلی زیاد باشه وجای عضلات رو گرفته باشه،ویااینکه طی #ورزش عضلات افزایش پیدا کنه وچربی کاهش وعدد وزن زیاد تغییرنکنه ودر این حالت هم قضاوت نسبت به عددترازو سخت میشه وآنالیز تعیین کننده هست.برای  داشتن اطلاعات بهتر در روی برگه های آنالیز به دقت تمام‌موارد توضیح داده شده

نیاز به آنالیز بدن خود دارید ؟

هیمن الان به صورت آنلاین تایم خودتو رزرو کن !


رزرو تایم آنلاین

بازگشت به بالا
https://www.miamiapparelsshop.com/